Dược Việt Đức – Không giới hạn 2020

Ngày hôm nay là bứt phá của hôm qua. Kỷ lục mới được lập ra là để xô ngã. Không có gì là vĩnh viễn. Không có trận chiến nào là cuối cùng. Giới hạn đặt ra để phá vỡ – đó là ý nghĩa của chương trình “Dược Việt Đức không giới hạn, bắt đầu từ 21/10/2020 đến 31/12/2020

Kinh doanh là tấn công, không phải phòng thủ. Nếu hôm nay bạn đã chinh phục được ngọn núi này thì ngày mai hãy bắt đầu trèo lên một ngọn núi cao hơn. Hãy luôn giữ cho khát khao cháy mãi và chặn đường sự bằng lòng. Thực sự rất nhiều TDV Dược Việt Đức đã và đang làm được điều đó. Chương trình “Dược Việt Đức không giới hạn” năm 2020 là minh chứng cho sự bứt phá bản thân, là thành quả chiến thắng chính bản thân mình.

Cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ khối kinh doanh đã đưa Dược Việt Đức vượt qua một năm đầy khó khăn và thử thách!