Meracine chuyên tâm vì sức khỏe để bứt phá vươn tầm quốc tế

Meracine chuyên
tâm vì sức khỏe
để bứt phá
vươn tầm quốc tế

Tiên phong nghiên cứu và phát triển Dược sinh học bảo vệ sức khỏe - Probiotics

Tiên phong
nghiên cứu và
phát triển
Dược sinh học
bảo vệ sức khỏe -
Probiotics

Tiên phong nghiên cứu và phát triển Dược sinh học bảo vệ sức khỏe - Probiotics
Dược sinh học/sinh phẩm là nhóm chế phẩm đa dạng, thường là những đại phân tử, cấu trúc phức tạp. Những sản phẩm này được sản xuất bằng công nghệ sinh học từ nguồn sinh vật sống như vi sinh vật, tế bào thực vật/động vật.

Các sản phẩm
chất lượng cao, uy tín, hiệu quả và an toàn

Các sản phẩm
chất lượng cao,
uy tín, hiệu quả
và an toàn

bq
 Tin vào điều tử tế, tôn trọng con người và
dám thay đổi là những giá trị cốt lõi mà người Meracine luôn tâm niệm trên hành trình kiến tạo tương lai vì sức khỏe người Việt
bq

Danh hiệu &
Giải thưởng

Danh hiệu &
Giải thưởng

TOP 100 SẢN PHẨMDỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH, TRẺ EM TOP 100 SẢN PHẨMDỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH, TRẺ EM
Năm 2022
TOP 100 SẢN PHẨM
DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH, TRẺ EM
SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Năm 2022
SẢN PHẨM VÀNG
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂNBỀN VỮNG, SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂNBỀN VỮNG, SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO
Năm 2014
CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG, SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO
CÚP VÀNG TOP 10 THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU UY TÍN CÚP VÀNG TOP 10 THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU UY TÍN
Năm 2011
CÚP VÀNG TOP 10
THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU UY TÍN
SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
Năm 2021
SẢN PHẨM VÀNG
VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
CHỨNG NHẬNTHƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM CHỨNG NHẬNTHƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM
Năm 2015
CHỨNG NHẬN
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM
CÚP VÀNGSẢN PHẨM, DỊCH VỤ DẪN ĐẦU CÚP VÀNGSẢN PHẨM, DỊCH VỤ DẪN ĐẦU
Năm 2011
CÚP VÀNG
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ DẪN ĐẦU
CÚP VÀNGVÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT CÚP VÀNGVÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT
Năm 2009
CÚP VÀNG
VÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT
TOP 100 SẢN PHẨMDỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH, TRẺ EM TOP 100 SẢN PHẨMDỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH, TRẺ EM
Năm 2022
TOP 100 SẢN PHẨM
DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH, TRẺ EM
SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Năm 2022
SẢN PHẨM VÀNG
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG SẢN PHẨM VÀNGVÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
Năm 2021
SẢN PHẨM VÀNG
VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
CHỨNG NHẬNTHƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM CHỨNG NHẬNTHƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM
Năm 2015
CHỨNG NHẬN
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM
CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂNBỀN VỮNG, SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂNBỀN VỮNG, SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO
Năm 2014
CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG, SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO
CÚP VÀNG TOP 10 THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU UY TÍN CÚP VÀNG TOP 10 THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU UY TÍN
Năm 2011
CÚP VÀNG TOP 10
THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU UY TÍN
CÚP VÀNGSẢN PHẨM, DỊCH VỤ DẪN ĐẦU CÚP VÀNGSẢN PHẨM, DỊCH VỤ DẪN ĐẦU
Năm 2011
CÚP VÀNG
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ DẪN ĐẦU
CÚP VÀNGVÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT CÚP VÀNGVÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT
Năm 2009
CÚP VÀNG
VÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT
Awards-bg

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với
chúng tôi

contact

    ×

    ×

    ×